Kontaktujte nás: 606 238 981- starosta, 724 664 056- místostarosta | info@kanicky.cz

Kaple Panny Marie stojí na návsi obce. Nechal ji vystavět hrabě Černín v r. 1862, kdy Kaničky náležely do jeho chudenického panství.

        Nikdy se nejednalo o památkově chráněnou stavbu, a tak léta chátrala. Z prostředků programu PSOV Plzeňského kraje byla v r. 2016 za 144 644 Kč provedena venkovní oprava fasády kaple, střechy a věžičky.
           V roce 2023 jsme navázali kontakt s Plzeňským biskupstvím, přímo s biskupem Mons. Tomášem Holubem, a po jednání s ním se obci podařilo od církve odkoupit za symbolickou částku 10 tis. Kč starý barokní oltář z jejich depozitáře. Oltář je z r. 1745 a byl součástí (horní částí) nedochovaného velkého oltáře ze špitálského kostela v Nejdku u Karlových Varů, který dnes již také neexistuje. Dále nám Plzeňské biskupství formou dlouhodobé zápůjčky dalo do užívání dvě dřevěné pozlacené sošky andělů z konce 19. stol., které jsou nyní připevněny k oltáři.
         
Protože byl oltář ve velmi zuboženém stavu, vyhlásila naše malá obec s velmi omezeným rozpočtem na jeho zrestaurování transparentní sbírku na platformě DONIO. Mezi obyvateli Kaniček a příznivci se podařilo během tří měsíců vybrat 80 300 Kč. Za zmínku stojí, že mezi přispěvateli byl také Ing. Karl Eugen Czernin, potomek zakladatele kaple. Z výtěžku sbírky byla uhrazena kupní cena oltáře a jeho odborné zrestaurování včetně zrestaurování sošek andělů. Dále bylo z prostředků obce a části sbírky zakoupeno a instalováno elektrické zvonění a byla zakoupena mramorová deska na oltářní stůl pod oltář.
         Ozdobné ochranné mříže na dveře a okna kaple nám v minulém roce jen za úhradu materiálu vykovali a znak obce odlili Jan Pluháček z Kaničského mlýna a jeho kamarád výtvarník Igor Šlechta z Domažlic. Místní občané Stanislav Němeček st. a Stanislav Němeček ml. provedli stavební úpravy stávajícího podstavce pod oltář, připevnili na oltářní stůl novou mramorovou desku a na ni postavili a zabezpečili proti pádu zrestaurovaný barokní oltář. Vykopali výkop pro elektroinstalaci a opravili vnější fasádu kaple. Elektroinstalaci provedl starosta obce Jiří Rada. Firma ILV.s.r.o.Příchovice nainstalovala ve věžičce kaple elektrické zvonění, které odbíjí každou hodinu a v 6, ve 12 a v 18 hod. odbíjí zvonění "Anděl Páně". Kaple využívá elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou umístěnou na střeše obecního úřadu. Zrestaurování barokního mariánského oltáře, obrazu Sv. Anny vychovávající P. Marii a dřevěného kříže se soškou Ježíše Krista  z přelomu 19. a 20. stol. z původního vybavení kaple se ujala a skvěle ho provedla paní restaurátorka Šárka Hnátová z Mlázov. Restaurátorské práce na kříži a obraze byly financovány z dotace poskytnuté Plzeňským krajem. O drobné opravy dalších předmětů v kapli a o květinovou výzdobu interiéru se postarala Pavla Čermáková. Do dokončovacích a úklidových prací se zapojili i další obyvatelé Kaniček.

Vyvrcholením po dokončení všech renovačních prací bylo slavnostní požehnání kaple Mons. Tomášem Holubem dne 4. května 2024

 

IMG20240506114252.jpg

Žehnání kaple P. Marie 4. května 2024

Fotografií:
14
Datum:
6. 5. 2024

Zobrazit

Restaurátorské práce paní Šárky Hnátové - oltář, obraz a kříž

 Galerie je rozpracovaná      Restaurátorka Šárka Hnátová z Mlázov skvěle…

Fotografií:
3
Datum:
6. 5. 2024

Zobrazit