Kontaktujte nás: 606 238 981- starosta, 724 664 056- místostarosta | info@kanicky.cz

         Obec Kaničky se nachází v Chudenické pahorkatině, skryta v údolí Starého potoka (Merklínky). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Své jméno odvozuje od příjmení Káně či Kaňa, jednalo se tedy o ves lidí Káňových, jejíž původ je pravděpodobně raně feudální. V 16. století patřila ves pánům z nedalekého hradu Roupova. O století později přešla k panství  chocomyšlskému a spolu s ním pak roku 1711 k panství chudenickému, kde zůstala až do roku 1945. V 19. století byly v obci čtyři větší selské statky.
          Ke kulturním památkám v obci patří kaple Panny Marie z 60. let 19. století, která stojí na návsi. Architekturou průčelí připomíná sýpku v nedalekých Únějovicích. Na kapli proběhly v posledních letech venkovní a vnitřní opravy. Nově je v kapli umístěn a je její dominantou barokní mariánský oltář  z poloviny 18. stol., nově zrestaurovaný v r. 2023 z veřejné sbírky. Z původního vybavení kaple je obraz Sv. Anny s P. Marií ve výchově, který namalovala hraběnka Františka Černínová  na přelomu 19. a 20. stol., a dřevěný kříž s Ježíšem Kristem. Obraz i kříž byly odborně zrestaurovány v r. 2024. V kapli je také nově nainstalované elektrické zvonění.
Za pozornost stojí také památkově chráněný roubený špýchar starý přes 250 let. Na kamenném lochu je usazeno roubené patro kryté šindelovou střechou. Přístup zajišťuje venkovní schodiště. Roubená sýpka je součástí bývalého selského dvora, ve kterém se nachází několik dalších objektů a který reprezentuje tradiční selský dvůr této oblasti. V obci naleznete také další stavby lidové architektury.
          Severovýchodně od obce stojí barokní Kaničský mlýn. Původní  kaničářský mlýn byl postaven na potoce pod Bubnovcem. Byl celý dřevěný. Při velké vodě byl však vodou odnesen, zůstalo jen část kamenných základů. Po této katastrofě byl v roce 1757 postaven mlýn kamenný na místě, kde stojí dodnes. Jeho současná budova se zdobeným štítem však byla postavena až v roce 1852, což dokládá umístění tohoto letopočtu na vstupním portálu. V tomto mlýně žil rod Pavlíků do roku 1948,  kdy byl mlýn znárodněn i s pilou na řezání krovů a prken, která stála vedle mlýna. Mlýn léta chátral,  po r. 1990 byl předán zpět rodině Pavlíků. V současné době je v soukromém vlastnictví nových majitelů a prochází nákladnou rekonstrukcí.  Na příjezdové cestě k mlýnu se nachází malá barokní kaplička.
        Jihozápadním směrem vede z obce cesta mezi poli a lesy k nedaleké rozhledně Bolfánek s kaplí Sv. Wolfganga, významnému arboretu Americká zahrada, Kvapilovým jezírkům s altánem Kuchyňka až k  zámku Lázeň, sídlu Černínů.
       Obec, byť maličká, se stále rozvíjí a zvelebuje, nezapomíná ani na kulturní život, do kterého se ve velké míře zapojují místní dobrovolní hasiči i většina obyvatel obce.